Hoe werkt Reiki?

“Maar hoe werkt Reiki dan precies?” Regelmatig zoek ik naar de juiste woorden om antwoord te geven op de vragen die ik krijg, waarvan de kern is: wat is Reiki en hoe kan het werken? Ik heb veel vragen voor mezelf moeten beantwoorden, voordat mijn innerlijke criticus eindelijk z’n mond hield. In dit artikel geef ik woorden aan het krachtige gevoel wat ik wel van de daken wil schreeuwen: Reiki werkt én is fantastisch!

Als nuchtere Hollandse kaaskop, met een realistische en wetenschappelijke inslag, plus daarbij ook nog een religieus verleden … houd ik toch van Reiki!

Ik ben het levende bewijs dat dit allemaal prima kan samengaan: de enigszins zweverige en onverklaarbare werking van Reiki & een hoofd wat alles wil begrijpen en in woorden wil vangen.

Daarom vind ik het fijn om de vragen die ik ooit zelf stelde en nu regelmatig krijg, in Jip en Janneke taal te beantwoorden. Mocht je na het lezen van dit artikel nog (andere) vragen hebben, stel ze gerust!

Mijn Reiki-story begon vijf jaar geleden met rugklachten, waarvoor ik koos voor een ‘baat het niet dan schaad het niet’-Reiki-afstandsbehandeling, waarna mijn rugklachten nooit meer zijn teruggekeerd. Het baatte dus wel degelijk, daar wilde ik meer over weten en volgde een Reiki-1 cursus. En daarna begon de story pas echt, want dat Reiki zo’n transformerende werking op alle lagen van mijn leven zou hebben, had ik niet kunnen bedenken. Maar wat ben ik daar oneindig dankbaar voor en wat geef ik dit graag met mijn hele hart door!

Waar komt Reiki vandaan?

Reiki is een oeroude, eenvoudige, zachte en effectieve behandelingsmethode, waarin met handoplegging wordt gewerkt.

Begin 20e eeuw ontwikkelde Mikao Usui uit Japan de helingsmethode zoals we die vandaag de dag nog beoefenen. Hij zou na jarenlange studie van verschillende spirituele tradities de kracht in zijn handen hebben gekregen, nadat hij 21 dagen op een berg mediteerde (zie ook de paragraaf ‘Is Reiki gevaarlijk?’). Om deze energie door te geven stichtte hij de Usui Reiki Ryoho, een Japanse leerschool voor healing. Hawayo Takata was de eerste vrouwelijke Reiki Master en verspreidde de leer op Hawaï en later naar de Verenigde Staten en Europa. Haar methode heet de Usui System of Natural Healing, inmiddels de bekendste westerse vorm van Reiki, waarin ook ik geschoold ben.

Hoe werkt Reiki?

Reiki wordt doorgegeven door hele gewone mensen, wat bewijst dat iedereen dit kan leren (zie paragraaf ‘Hoe word je Reiki-behandelaar?’). Maar hoe menselijk de behandelaars ook zijn, de krachtige werking van Reiki is niet eenvoudig in menselijke woorden te vatten. Mijn ervaring, ook weer met het schrijven van dit artikel, is dat energie onze denkvermogens te boven gaat, het is zoveel meer omvattend, het is goddelijk en bovennatuurlijk.

En toch is het ook weer zo natuurlijk als wat, daarom mogen we het ook liefdevol, met dankbaarheid en een zekere eerbied toepassen.

Het Japanse woord Reiki bestaat uit twee woorden: Rei en Ki. Waarbij Rei staat voor de geest of ziel en Ki voor levenskracht of (levens)energie. In de vele stromingen die er binnen Reiki zijn ontstaan, wordt het woord ook vertaald als ‘kracht van de zon’ en ‘God power’, wat ik ook prachtige en veelzeggende benamingen vind.

Reiki is gestoeld op de overtuiging dat er energiebanen door het lichaam vloeien, dat er knooppunten van deze banen zijn en dat die uit evenwicht kunnen raken of zelfs geblokkeerd kunnen zijn, met alle gevolgen van dien. Stel je allemaal riviertjes en beekjes voor, met hier en daar dammetjes, keien en andere belemmeringen, waardoor het water (lees: energie) niet lekker doorstroomt.

Ons lichaam bestaat uit energie, het wordt omringd door energie en er zijn centra die de energie in ons lijf kanaliseren, de zogenaamde zeven chakra’s.[1] Zo’n energiecentrum is een soort wiel of een draaikolk van energie en bevindt zich op de middellijn van ons lichaam, van onder naar boven. Elk van deze chakra’s heeft zijn eigen werkingsgebied en als de energie lekker doorstroomt, zit jij lekker in je vel. Maar helaas kunnen ook chakra’s geblokkeerd raken, waardoor jij klachten gaat ervaren.

Reiki werkt heel krachtig op deze blokkades – daarom noemen we het ook energiewerk – waardoor al met één of twee behandelingen de energie beter door de chakra’s kan gaan stromen, wat je dan ook direct kunt merken.

Als mens bestaan we uit vier verschillende lichamen: je fysieke lijf, je denkgeest (mentaal), je energetische lichaam en je spirituele lichaam.

Twee van deze lichamen zijn mannelijk: fysiek en mentaal, en twee vrouwelijk: energetisch en spiritueel. In onze westerse samenleving zijn we vaak gefocust op de fysieke en mentale kant van dingen – het doen en het volbrengen, de mannelijke Yang energie. Dit leidt tot een lineaire manier van denken, waarbij alles wordt genegeerd wat niet concreet of meetbaar is. Je bent pas in balans als ook de vrouwelijke Yin energie vrijuit kan stromen. Jouw energetische en spirituele lichaam krijgen dan evenredig veel aandacht.

Het uiteindelijke doel is om alle vier de lichamen met elkaar in balans te brengen, want pas dan ervaar je ‘heelheid’ en kun je gaan voelen dat je onderdeel uitmaakt van een groter, holistisch geheel.

Met ons energetisch lichaam zijn we verbonden met elkaar en met de kosmos, aangezien alles en iedereen uit energie bestaat. Daarom is een Reiki-behandeling op afstand ook mogelijk (zie de paragraaf ‘Hoe werkt een afstandsbehandeling?’).

Wanneer zet je Reiki in?

Een Reiki-behandeling kan worden ingezet bij zowel lichamelijke als geestelijke problemen. Het draait overigens niet alleen om klachten met betrekking tot gezondheid, maar zeker ook om het verbeteren van de levenskwaliteit.

Wat er sowieso altijd plaatsvindt, is het afpellen van lagen (overtuigingen) die we in de loop van ons leven opgebouwd hebben, zodat ons Ware Zelf meer zichtbaar wordt, het hart van Reiki.[2]

Reiki verhoogt de frequentie waarop je vibreert – alles is energie en energie trilt – waardoor je je leven als lichter gaat ervaren en daardoor ook meer licht naar je toetrekt.[3]

Reiki is wat universele levensenergie IS, dus wat het ook DOET: het versterkt het pure, authentieke en goddelijke in de mens.

Dit komt omdat lichaam, geest en ziel één zijn en Reiki werkt door op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

Zoals gezegd werkt de universele levensenergie op onze chakra’s. Door allerlei oorzaken kunnen deze energiecentra geblokkeerd of overactief zijn. Dit kan fysieke klachten geven, maar ook mentaal en emotioneel ongemak.

De meest voorkomende klachten waarvoor mensen bij mij aankloppen zijn: hoofdpijn, slaapproblemen, tobberijen, buikklachten, ontstekingen, moeilijk bij hun gevoel kunnen komen, spierklachten, moeheid en spanning. Deze rij kan ik met gemak uitbreiden, maar omdat ik niet teveel aandacht wil richten op de klachtenrij, hou ik het hierbij.

Veel belangrijker is dat jij op een diep niveau voelt dat een ongemak altijd verband houdt met een blokkade op emotioneel gebied.

Als je de oorzaak aanpakt, kan er diepe en blijvende heling plaatsvinden. In plaats van het aanbieden van doekjes voor het bloeden, waardoor een klacht misschien tijdelijk weg lijkt, maar zeker weer zal terugkomen in dezelfde of in een andere vorm, gaat Reiki altijd als eerste naar de oorzaak.

Alles bestaat uit energie en energie wil van origine alles in balans hebben, daardoor is het in staat om te helen.

Reiki vindt zijn weg in het lichaam van de cliënt en zal daarheen gaan waar het op dat moment het meest nodig is. De wijsheid van de universele levensenergie is oneindig, daar mag ik mij als behandelaar en jij als cliënt je volledig aan overgeven. Ik hoef in principe niet te weten waar jouw blokkades zich bevinden, Reiki gaat zoveel verder dan mijn ‘weten’, ik ben slechts het kanaal waardoor deze goddelijke energie kan stromen.

Wat kun je ervaren tijdens een behandeling?

Veel mensen beleven Reiki als een prettige en positieve ervaring, een diepe ontspanning, weldadige warmte, tinteling, overweldigende liefde, directe verhoging van energetische frequenties (een licht en blij gevoel) en diepe inzichten en ‘downloads’.

Ik hoor en zie ook regelmatig: een sterke druk op het lichaam, plaatselijke kou, emoties die loskomen (huilen), hoofdpijn en/of borrelende darmen (ontgiften) en een tijdelijke verergering van de klachten, wat je mag zien als een teken dat Reiki op de juiste plek z’n werk doet.

Dat een behandeling verschillend ervaren kan worden, hangt vaak af van de gesteldheid van de cliënt op dat moment. Soms voel je eerst helemaal niks en begin je pas na een week de effecten te ervaren. Het kan ook dat je pas na een tweede, derde of vierde behandeling een verschil merkt. En zoals gezegd kun je het effect ook direct merken.

Na een behandeling raad ik aan om rust te nemen en het liefst de natuur in te gaan om te aarden (’t mooist zou zijn als dit ook vooraf gedaan wordt). Ook raad ik aan om veel water te drinken, daarmee ondersteun je het lichaam bij ontgiften en voorkom of verminder je eventuele misselijkheid en darmklachten.

Hoe ziet een behandeling eruit?

Tijdens een behandeling laat ik als behandelaar de universele energie door mijn handen naar de ander stromen.

De Reiki-behandeling gaat als volgt te werk:

  • Alvorens de behandeling start, doen we een korte meditatie, zodat zowel de cliënt als ik als behandelaar goed geaard zijn
  • Daarna gaat de cliënt gekleed en in een zo aangenaam mogelijke positie op de behandeltafel liggen
  • Ik plaats mijn handen in een serie posities boven het lichaam van de ontvanger, waarbij de Reiki doorgegeven wordt

Een behandeling kan ook in de zittende positie gegeven worden, waarbij de cliënt ontspannen op een stoel plaatsneemt. Ook kan de behandeling op afstand gegeven worden.

Hoe werkt een afstandsbehandeling?

Een Reiki behandeling op afstand is voor velen een verbazingwekkend iets, want het betekent dat je iemand anders kunt bijstaan, zonder dat je daarvoor in dezelfde ruimte bent.

‘Afstand’ heeft hier niet alleen betrekking op afstand in kilometers, maar ook op afstand in tijd. Door middel van een afstandsbehandeling kun je Reiki sturen naar een gebeurtenis uit je verleden (als dat je nog beïnvloedt) of naar iets in het heden of in de toekomst (hierover publiceer ik binnenkort een nieuw artikel).

Waarom je ook Reiki op afstand kunt geven en ontvangen, heeft te maken met het feit dat tijd en ruimte in een andere dimensie niet bestaan. Reiki op afstand zou ook werken volgens de Hermetic Law of Similarity. Volgens deze wet zijn we allemaal energie, zijn we deel van een groter geheel en met elkaar verbonden (zie ook de paragraaf ‘Hoe werkt Reiki?’).

De behandelaar koppelt zich aan het energieveld van de ontvanger, waarvoor de Reiki symbolen gebruikt worden, zodat op de juiste manier afgestemd wordt op de ontvanger. Zie het als het kiezen van het juiste telefoonnummer, waardoor je contact krijgt met de juiste persoon.

Is Reiki gevaarlijk?

Er zijn mensen die geloven dat alles wat niet meetbaar, wetenschappelijk bewezen of tastbaar is, gevaarlijk is. Binnen religieuze kring wordt tevens de meetlat ‘wat niet in de Bijbel staat, is van de duivel’ gebruikt, typische Yang-energie (zie paragraaf ‘Hoe werkt Reiki?’).

Ik vind dit erg jammer, want je kunt zonder het te weten met het badwater het kind weggooien. Met andere woorden: stel je open voor datgene wat je niet kent en laat je verrassen.

De grondlegger van de Reiki methode Mikao Usui, trok zich op een berg terug om uiteindelijk het antwoord op zijn grootste vraag te krijgen: hoe kon Jezus, alleen door zijn handen te gebruiken, mensen genezen? Als er dus in mijn optiek iets spiritueels is dan is het de behandelwijze van Jezus, die in navolging van hem nu ook middels Reiki door ons ingezet kan worden.

Reiki is zacht, liefdevol, intelligent en volledig pijnloos. Het is een krachtige energie die altijd werkt, heelt en geneest, aanraakt wat gezien mag worden, daarheen gaat waar het ’t hardst nodig is.

Er is niets gevaarlijks aan, behalve dat het voor onverwachte en misschien spannende inzichten en wendingen in je leven kan zorgen. Als je daarop voorbereid bent en je staat open voor heling op alle vlakken van je leven (fysiek, mentaal, energetisch en spiritueel), dan raad ik je Reiki met heel mijn hart aan!

Hoe word je Reiki-behandelaar?

De methode Usui System of Natural Healing kent vier onderdelen: Reiki 1, 2, 3a en 3b. Iedere cursus brengt een initiatie of inwijding met zich mee, waardoor op een dieper niveau geheeld kan worden. Zo werkt Reiki 1 op fysiek niveau, Reiki 2 verdiept zich naar het mentale en emotionele en met Reiki 3 ontwikkel je je op spiritueel niveau (ziel). Reiki 3b is de trainersopleiding, waarna je anderen kunt opleiden en initiëren.[4]

Reiki-behandelaars werken niet met hun eigen energie, maar fungeren als kanaal (“doorgeefluik”) van de universele levensenergie. Hiervoor zijn hun energiekanalen door initiatie tijdens de opleiding geopend. Door middel van zogenaamde sub-chakra’s in de handen kan de therapeut de energie laten doorstromen naar het lichaam van de cliënt. Dit gebeurt door directe handoplegging op of boven het lichaam van de cliënt, maar kan ook werken op afstand.

Reiki is een spirituele energie die haar eigen weg gaat en is niet te beïnvloeden door de wil of de geest. Reiki doet wat voor iemand het beste is, hoezeer de mens ook geneigd is het proces al van tevoren vorm te geven overeenkomstig eigen wensen.

Als behandelaar geef je ook nooit je eigen energie weg, integendeel, je pakt zelf iets mee van de Reiki-stroom die door je heengaat als je iemand behandelt. Reiki behandelingen geven is daarom ook niet vermoeiend, het levert de behandelaar zelf ook energie op.

De essentie van het geven van Reiki is niet in woorden te vatten, al zijn er vele boeken over geschreven, het is alleen te ervaren. Als behandelaar (in opleiding) is het sowieso een persoonlijk groeiproces, wat de ene keer onvoorstelbaar snel kan gaan en een andere keer subtiel, beetje bij beetje.

Je leert door Reiki jezelf goed kennen, laten we dat voorop stellen. Het is een liefdevolle energie, een onvoorwaardelijke kracht voor iedereen, die niets laat liggen wat niet aangekeken mag worden.

Ingewijd worden in de Reiki healing is een reis naar je Ware Zelf, de pure ziel die je in oorsprong was, maar die in de loop van je leven ‘ondergesneeuwd’ geraakt is. Je ontwikkelt je heldere vermogens, je intuïtie. Niets blijft zoals het was, je Ware Zelf gaat tevoorschijn komen. Is dat waar je voor openstaat, dan is dat het teken dat je klaar bent om Reiki te ontvangen.

Leven zoals leven bedoeld is

Zodra je besluit naar een bepaalde situatie Reiki te sturen, stuur je automatisch ook Reiki naar alle gevoelens die al veel eerder zijn ontstaan. Reiki gaat namelijk altijd naar de oorzaak, dus ga er maar vanuit dat je start bij het begin van je klacht.

Dit is een proces van ontdekken en innerlijk groeien. Wat overigens nooit stopt, want achter de ene blokkade ligt er weer een andere te wachten. Zo groeien we door, mogen we ons ontdoen van de ballast die we in dit leven opgelopen hebben en wordt ons leven met de dag lichter en leuker. Dit is wat de zachte, maar o zo krachtige energie van Reiki doet.

Reiki voor als je wilt leven zoals leven bedoeld is!

Time to Shine,

Henny

[1] Wil je meer lezen over de chakra’s en hun specifieke werking, dan raad ik je het boek Werkboek Chakra van Anodea Judith aan

[2] In het boek Het hart van Reiki, herontdek je Ware Zelf geeft Frans Stiene hier een prachtige uitleg aan

[3] Dit is de werking van de Wet van Aantrekking: gelijken trekken gelijken aan, dus wat je energetisch uitzendt komt in gelijke mate bij je terug. Wil je hier meer over lezen, dan kan ik je het boek De Wet van Aantrekking van Esther en Jerry Hicks van harte aanbevelen

[4] In februari 2023 kun je daarvoor bij mij terecht, dan heb ik mijn Reiki Trainer opleiding afgerond en start ik met het geven van Reiki 1 trainingen. Wil je als eerste op de hoogte gehouden worden? Schrijf je dan in voor mijn Nieuwsbrief. Wil je graag je plekje al gereserveerd hebben? Neem dan direct contact met mij op!

Voel je welkom om je vragen te stellen!

 

Wil je meer weten over Reiki, wil je een live- of afstandsbehandeling of wil je je aanmelden voor de Reiki-1 cursus van februari 2023?

Vul dan hiernaast je gegevens in, ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op!

 

6 + 14 =